EN KURUL      ARŞİV      KONUŞMACILAR      BİLDİRİ      SPONSORLAR       ZİYARETÇİ      İLETİŞİM            


“ MEKAN TASARIMINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR“5. Uluslararası İç Mimarlık sempozyumumuzun 3-6 Mayıs 2016 tarihleri arasında yapılması planlanmaktadır. Sempozyumun bu yılki ana teması “Mekan Tasarımında Yenilikçi Yaklaşımlar” olarak belirlenmiştir. Yenilikçilik temelinde yeniye açık olma tavrını temsil etmekle beraber yeni fikirlerin değer yaratacak sonuçlara ulaştırılma çabasının da genel ifadesidir. Durmaksızın ve hızını güngeçtikçe arttırarak değişen tasarım dünyasında, hiç olmamışın arayışındaki teknik, teknolojik ve estetik çabaların toplamının göstergesi durumundaki mekan ve mekan tasarımına katkıda bulunan, dolaylı dolaysız etkileşim içerisinde olan tüm endüstriler geçmişin yenilikçilik parametrelerini terkederek günümüzün beklentilerine cevap verecek bir yenilikçiliğin de tanımını yapmak durumundadır. Yenilikçilik; yeniye açık olmakla beraber, yeni fikirleri hayata değer katacak hale getirmek demektir. Durmaksızın değişen tasarım dünyası ve ilişkili tüm endüstriler bir şekilde mekanı kullanarak kendini son kullanıcıya yenilikçi yaklaşımlarıyla duyurmak durumundadır. Günümüzün iletişim teknolojileri ve sosyal değişim göz önüne alındığında verilmesi gereken karar; her bir sektörün kendi yenilikçilik tanımını mı yapacağı ya da bir başka yenilikçilik liderinin takipçisi mi olacağıdır?Günümüz dünyasının yenilikçilik anlayışı; rastlantısal buluşlar değildir… Planlı eylemler, sınanmış fikirler, üretimde ve kullanımda sıfır hata veren sonuçlara dayalı, kültürüne sadık ama evrensel veriler boyutunda üretilmiş ürünler günümüz yenilikçi ürünleridir. Ekonomik ve sosyal değişim-dönüşümlerin de etkisinde olan tasarım yenilikçilik adı altında kontrolsüz bir yozlaşma tehlikesini de taşımaktadır şüphesiz. Ancak günümüz iletişim mekanizmalarının en üst düzeyde kullanılması, ve kültürler arası diyaloğun sürdürülmesi bu türden bir yozlaşmanın da önünü kesecektir.Mekan tasarımında; köprüler kurularak oluşturulacak yenilikçi yaklaşımların sadece algısal boyutlarının değil aynı zamanda hukuki zeminde korunmasından, alt kültürlere yapması muhtemel etkilerin sosyolojik boyutuna, kullanılacak malzeme ve kullanım prensiplerinin ekolojik etkilerinden, sanal dünyadaki küresel iletişime etkisine kadar sınırsız sayıda uğraşı alanındaki perspektiflerle açılımlarının yapılacağı sempozyumumuzda şu alt başlıklar öncelik taşımaktadır:-Tasarım ve Tasarımcının Bağımsızlığı

- Özgünleşebilme

- Gelenek - Gelecek İlişkisi

- Kültürel Perspektifte Yenilikçilik

- Yenilenmenin Önündeki Engeller

- Sanayi, Üretim ve Yenilik Üçlüsü

- Sosyal Medya ve Yeni Mekan Algısı

- Teknoloji ve Melez Mekan (Siber Mekan, Hiper ve Sibernetik Mekan )

- Mekanın Felsefesi

- Yenilikçiliğin Sürdürülebilirliği

- İnovatif Ekosistemler ve Dijital Ekosistemleralt başlıkları üzerinden ilişkilendirilen araştırma ve görüşlerin tartışmaya açılacak olması, tasarımcılar ve endüstriyel sektör açısından da ayrı bir önem taşımaktadır. Daha önceki deneyimlere dayanılarak katılımcı sayısının akademisyenler, mimarlar odası ve içmimarlar odası mensupları başta olmak üzere yaklaşık 2500 kişi civarında olacağı öngörülmektedir.Sevgili Dostumuz; 3-6 Mayıs 2016 tarihinde düzenleyeceğimiz 5. Ulusulararası İç Mimarlık “MEKÂN TASARIMINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR” sempozyumumuza katılım için gerekli şartlar aşağıda belirtilmiştir.KATILIM

Sempozyuma katılım bildiri veya poster bildiri ile olacaktır. Katılımcılar sempozyum ön başvurularını ve bildiri özetlerinin gönderimini www.icmimarliksempozyumu.org web sitemizden online olarak yapacaklardır. Sempozyum ön başvurusu için belirlenen son tarih 1 Şubat 2016’dır.BİLDİRİ İLE KATILIM

Sempozyumumuza katılım için gönderilen bildiri özetleri, sempozyum takviminde belirtilen tarihler içerisinde değerlendirilecektir. Kabul edilen başvuruların geniş formatlı özetleri kitaplaştırılacaktır. Ayrıca kurulumuz tarafından değerlendirilmeye alınıp seçilen bildiriler tam metin şeklinde ikinci bir uluslararası sempozyum kitabı olarak bastırılacaktır. Sempozyum için katılım ücreti 100€ (Yüz Euro) olarak belirlenmiştir. Katılım ücreti, özetlerin kabul tarihinden sonra web sitemizde ilan edilen hesaba yatırılacaktır.SEMPOZYUM TAKVİMİ:

1 Şubat 2016            : Son Özet Gönderim Tarihi

1-15 Şubat 2016       : Hakem Kurulu Değerlendirme Tarihi

15 Nisan 2016          : Tam Bildiri Metninin Son Gönderim Tarihi

3-6 Mayıs 2016     : Sempozyum Düzenlenme TarihiBİLDİRİ ÖZETLERİ KABUL ŞARTLARI

Bildiri Ana Başlığı                                            : Arial, Bold 12 punto

Bildiri Metin                                                      : Arial Normal 11 punto

Yazar Adı/Adları, Kurum ve İletişim Bilgileri : Arial Normal 10 punto

Dipnot                                                               : Arial Normal 9 puntoBildiri özeti en az 500, en fazla 1000 kelime sayısı aralığında Türkçe ve İngilizce geniş özet formatında olmalıdır.. (Özet; amaç, kapsam, yöntem, sonuç ve anahtar kelimeleri mutlaka teşkil etmelidir.)

Sayfa standardı A4, tek satır aralığı, yazı karakteri Arial ve 11 punto olarak belirlenmiştir. Sempozyumda bildiri dili Türkçe ve İngilizcedir.