EN KURUL      ARŞİV      KONUŞMACILAR      BİLDİRİ      SPONSORLAR       ZİYARETÇİ      İLETİŞİM            
Joachim SAUTER    -    03/05/2016

www.joachimsauter.com
Timothy POWER    -    04/05/2016

www.tim-power.com
Mark PHILLIPS    -    04/05/2016

www.mark-phillips.de
Jozeph FORAKIS    -    05/05/2016

www.forakis.com
Sascha PETERS    -    05/05/2016

www.haute-innovation.com
Marcos CRUZ    -    06/05/2016

www.marcoscruzarchitect.blogspot.com
SEMPOZYUM PROGRAMI

3 Mayıs 2016, Salı

09:30 - 09:45: Kayıt ve Kabul

10:00: Açış

10:15: Kısa Film

10:30 - 11:00: Açış Konuşmaları

11:00 - 11:15: Ara

11:15 - 11:45: Konuşmacı Ali NUHOĞLU

12:00 - 13:00: Yemek Arası

13:00 - 13:30: Konuşmacı Hasan MİNGÜ

13:30 - 14:00: Ara

1. Oturum

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Saadet AYTIS

14:00 - 14:15: Bugünün ve Yarının Yenilikçi Konutlarına Kullanıcı Odaklı Bir Yaklaşım,
Yrd. Doç. Çiğdem AKKAYA

14:15 - 14.30: Kurgulanmış Gelecek Senaryolarında Yeni Dünya Düzeni Tasviri ve Tasarım Felsefesi,
Arş. Gör. Elif ÖZDOĞLAR, Arş. Gör. Çağrı YALÇIN

14.30 - 14:45: Tekdüzelik ve Çok Yönlülük Arasındaki Çekişme Üzerine: İç Mekan Yüzey Tasarımında Eşbiçimli Öğe Kullanımı,
Arş. Gör. Korcan GÜLFİDAN

14.45 - 15.00: Differences of Cultural Effects on the Transformation of Dorm Spaces
Büşra BERBER, Erincik EDGÜ, Dilara Gökçen YUMURTACI

15:00 - 15:15: Ara

15:15 - 15:45: Konuşmacı Sinan KAFADAR

15:45 - 16:15: Ara

2. Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Güzin KONUK

16:15 - 16:30: Mimarlıkta Ruhsal Etkileri Betimleme Aracı Olarak Teknoloji, Norman Foster Örneği
Yrd. Doç. Dr. Emel BAŞARIK AYTEKİN

16:30 - 16:45: Kültür ve Yenilikçilik Bağlamında İnsan Merkezli Tasarımın Gerekliliği
Arş. Gör. Seval BERK, Arş. Gör. Feyza Nur DİŞKAYA

16:45 - 17:00: Çocuk Gelişiminde Yapılandırılmış Çevre, Mekansal Uyarım ve Deneyim
Yrd. Doç. Meryem YALÇIN, Tuğçe KÖK

17:00 - 17:15: Sanal Gerçeklik (VR) ve Artırılmış Gerçeklik (AR) Uygulamalarının Tasarım Süreci ve Sunumdaki Yeri
Yrd. Doç. Orkunt TURGAY

4 Mayıs 2016, Çarşamba

1. Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Zeki ALPAN

10:00 - 10:20: Viyana’da Bir ‘‘Akıllı Ev’’ Projesi
Gamze KAYMAK HEINZ

10:20 - 10:40: Mekan Algısının Sosyal Medya Üzerinden Analizi, Alan Çalışması: Yeme İçme Mekanları
Prof. Dr. Uğur ULAŞ DAĞLI, Doç. Dr. Zehra ÖNGÜL, Doç. Dr. Asu TOZAN KIESSEL

10:40 - 11:00: İç Mekan Tasarımında Sosyal Medya Etkileşimi
Öğr. Gör. Nilay ÖZSAVAŞ

11:00 - 11:15: Ara

11:15 - 11:45: Konuşmacı Ömer ÇAMOĞLU

12:00 - 13:00: Yemek Arası

13:00 - 13:30: Konuşmacı Mark PHILLIPS

13:30 - 14:00: Ara

2. Oturum

Oturum Başkanı: Doç. Banu APAYDIN

14:00 - 14:20: İç Mekan Sergileme Alanlarında Yenilikçi Yaklaşımlar
Doç. Müge GÖKER PAKTAŞ

14:20 - 14:40: Sustainability Education in Interior Architecture
Duygu ÇINAR UMDU

14:40 - 15:00: Yüzen Mekan Tasarımında Yenilikçi Yaklaşımlar
Doç. Tonguç TOKOL

15:00 - 15:15: Ara

15:15 - 15:45: Konuşmacı Cem SORGUÇ

15:45 - 16:15: Ara

3. Oturum

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Sezin TANRIÖVER

16:15 - 16:35: The Evaluation of Imaginative Discovery Coming Into Existence During The Production Process of Music and Architecture on the Basis of Pink Floyd
Özlem DEMİRKAN, Merve ATMACA

16:35 - 16:55: Cyberspace Concept Through Science Fiction Films: The Case of ‘Black Mirror – Fifteen Million Merits’
Büşra ÜNVER, Gizem SAZAN

16:55 - 17:15: The Good Sources of Contemporary Spatial Design: Learning From History Why Interior Architecture is not the Art of Decoration
Paola ARDIZZOLA, Esin BÖLÜKBAŞ

5 Mayıs 2016, Perşembe

1. Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Ayşegül İZER

10:00 - 10:12: Formun Soyut Dili: Beden, Dans ve Mekan
Doç.Dr. Tülay ZORLU, DoçDr. Filiz TAVŞAN, Doç.Dr. Muteber ERBAY, Öğr.Gör.Dr. Dilara ONUR, Öğr.Gör.Betül AKGÜL, Arş.Gör.Burcu E. ZİYREK, Arş.Gör.Serap Faiz BÜYÜKÇAM

10.12 - 10.24: Mekan Kavramına Endüstriyel Tasarımla Gelen Yenilik
Yrd. Doç. Dr. Rabia KÖSE DOĞAN

10:24 - 10:36: Spatial Futures Meets the Scenario Planning Technique: Pyonyang North Korea in 2050
Annie PEDRET

10:36 - 10:48: Geleneksel Kıbrıs Motiflerinin Çağdaş İç Mekan Süslemesindeki Yeri: Yeni ve Yeniden
Yrd. Doç. Dr. Huriye GÜRDALLI, Öğr.Gör. Hasan ALTAN

10:48 - 11:00: Işık ve Gölgeden Mekana: KTÜ İç Mimarlık Bölümü Atölye Çalışması
Doç.Dr. Erkan AYDINTAN, Doç.Dr. Muteber ERBAY, Öğr.Gör.Dr. Dilara ONUR, Arş.Gör. Burcu E. ZİYREK, Arş.Gör. İmran KAVAZ

11:00 - 11:15: Ara

11:15 - 11:45: Konuşmacı Murat TABANLIOĞLU

12:00 - 13:00: Yemek Arası

13:00 - 13:30: Konuşmacı Tim POWER

13:30 - 14:00: Ara

14:00 - 14:30: Konuşmacı Sascha PETERS

14:30 - 15:15: Ara

15:15 - 15:45: Konuşmacı Mustafa TONER

2. Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nuran YENER

16:15 - 16:30: İç Mekan Yüzey Tasarımlarında Yeni Arayışlar – Sanatsal Dışavurum; KTÜ İç Mimarlık Bölümü Workshop Örneği
Doç. Erkan AYDINTAN, Öğr.Gör.Dr. Dilara ONUR, Arş.Gör. Burcu E. ZİYREK

16:30 - 16:45: Sanal Gerçeklik Teknolojisinin Mekan Deneyimi Odaklı Kullanımı Üzerine Bir İnceleme
Arş. Gör. Tolga KILIÇ

16:45 - 17:00: Zaha Hadid Eserlerinden Heydar Aliyev Kültür Merkezi Aydınlatmalarının Yapım Süreci
Yrd.Doç.Dr. Ayşegül DURUKAN

17:00 - 17:15: Sürekli Yenilik Moda ve Tasarım
Yrd.Doç.Dr. Nihan CANBAKAL ATAOĞLU

6 Mayıs 2016, Cuma

1. Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Sitare TURAN

10:00 - 10:15: Geleneksel Konut Mimarisinde İç Mekan Kurgusunun Geçmişten Günümüze Analizi, Kıbrıs Kalavaç Köy Örneği
Dr. Semra Sema UZUNOĞLU, Dr. Çilen ERÇİN, Dr. Kozan UZUNOĞLU

10:15 - 10:30: Piri Reis Üniversite Kampüsünün Sürdürülebilirlik Mimarlık Açısından Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Bahar KAYA

10:30 - 10:45: Geçmişi Derlemek, Geleceği Kurgulamak – İç Mimari Stüdyo Deneyimi
Öğr. Gör. Hatice ÇINAR

10:45 - 11:00: Interaction Between Social Networks and Spaces
Res. Asst. Burcu KÖSE KHIDIROV, Res. Asst. Gamze DEMİRCİ

11:00 - 11:15: Ara

11:15 - 11:45: Konuşmacı Prof. Joachim SAUTER

12:00 - 13:00: Yemek Arası

13:00 - 13:30: Konuşmacı Prof. Marcos CRUZ

13:30 - 14:00: Ara

14:00 - 14:30: Konuşmacı AUTOBAN

14:30 - 15:00: Ara

15:00 - 15:30: Konuşmacı İRFAN YAĞCI, ESİN TÜMER

15:30 - 15:45: Ara

15:45 - 16:30: Dans Gösterisi

16:45 - 17:00: Sertifika ve Plaket Töreni

18:00: Akordeon Dinletisi